Droga w ruchu jednostajnym

Drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym można obliczyć jako pole figury zawartej między wykresem prędkości a osią czasu.

Równanie drogi w ruchu jednostajnym:

Droga w ruchu jednostajnym

Wykres zależności prędkości od czasu w ruchu jednostajnym.

Drogę w ruchu jednostajnym oznaczamy literą S. jest to odległość odcinka toru. Droga w tym rozumieniu jest zawsze dodatnia, niezależnie od układu odniesienia. Dla ruchu prostoliniowego, odbywającego się stale w tą samą stronę, droga s równa jest wartości przemieszczenia \( \Delta{s} \).

Droga przebyta przez dany punkt materialny ruchem jednostajnym jest wprost proporcjonalna do czasu jego trwania.

Powyższą treść można ukazać za pomocą wzoru:

\[ \Delta{s}=v\Delta{t} \]

który nazywany jest równaniem drogi w ruchu jednostajnym.

  • W ruchu jednostajnie prostoliniowym droga (położenie) jest liniową funkcją czasu.

Zależności drogi (położenia) od czasu w ruchu jednostajnym

Miarą prędkości na tym wykresie jest tangens kąta nachylenia wykresu do osi czasu.

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*