Natężenie prądu elektrycznego I przez dany przekrój przewodnika nazywamy ilość ładunku przepływającego w jednostce czasu. Gdy w czasie \( \Delta t \) przez dany przekrój przepływa ładunek \( \Delta q \), to natężenie prądu jest równe:

\[ I=\frac{\Delta q}{\Delta t} \]

Natężenie prądu jest wielkością skalarną, przypisuje się mu umowny zwrot odpowiadający zwrotowi ruchu dodatnich ładunków.

Jednostka natężenia prądu jest 1 amper (A).

Jednostka natężenia służy do zdefiniowania ładunku w układzie SI. Jest nią kulomb (C) : 1C to ładunek przenoszony przez prąd o natężeniu 1A w ciągu 1s, tzn. \( 1C = 1A \cdot 1s \)

Jednostki pochodne używane w fizyce to: miliamper \( 1mA=10^{-3}A \) oraz mikroamper \( 1\mu A=10^{-6}A \).

Przyrządem służącym do pomiaru natężenia prądu jest amperomierz. Wskazuje on wartość natężenia płynącego przezeń prądu. Poniżej – schematyczne oznaczenie amperomierza:

Schemat oznaczenia amperomierza

Przykład 1.

Akumulator może dostarczać prądu o natężeniu I=1A przez czas t=30h. jak długo akumulator ten może dostarczać prądu o natężeniu \( I_1=0,1A \)? Zakładamy, że całkowity ładunek, jaki przepływa do momentu rozładowania akumulatora, jest w obu przypadkach taki sam.

Rozwiązanie

Całkowity ładunek przepływający w czasie t przy natężeniu prądu jest zgodnie ze wzorem w ramce równy \( q=It \). Podobnie, ładunek przepływający przez szukany czas \( t_1 \) przy natężeniu prądu równym \( I_1 \) jest równy \( q_1= I_1 t_1 \). Zgodnie z założeniem zadania \( q=q_1 \)

\( It=I_1 t_1 \)

\( t_1=\frac{I}{I_1} \)

\( t_1=\frac{I}{I_1}=30h \cdot \frac{1A}{0,1A}=300h \)

Odpowiedź

Akumulator może pracować przez czas 300 h.

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*