Wprowadzenie do trygonometrii

Trygonometria to dział matematyki zajmujący się badaniem związków zachodzących między długościami boków trójkąta a miarami jego kątów oraz obliczaniem wartości tzw. funkcji trygonometrycznych i zależności między tymi funkcjami.

Trygonometria dzieli się na trygonometrię płaską, zajmującą się badaniem trójkątów na płaszczyźnie i trygonometrię sferyczną, zajmującą się trójkątami sferycznymi.

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*