Praca

Praca

Rys. 2-5-1 Zależność pomiędzy przyłożoną siłą a przemieszczeniem

Jeżeli siła \( \overrightarrow{F} \) działa na ciało i ciało ulega przesunięciu, to mówimy, że ta siła wykonuje pracę.

Praca – jest to skutek działania siły F na pewnej drodze. Praca jest również iloczynem skalarnym wektora działającej na ciało siły i wektora przesunięcia ciała.

\[ W=\overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{S} \]

\[ W=F \cdot \Delta{S} \cdot \cos{\alpha} \]

F – jest wartością siły, której pracę obliczamy

S – wartość przemieszczenia

\( \alpha \) – kąt jaki tworzą wektory siły \( \overrightarrow{F} \) i przemieszczenia \( \overrightarrow{S} \)

Rozważmy przypadki:

  • Gdy \( \alpha = 0^{\circ} \qquad W=F \cdot S \)

Na podstawie tego przypadku możemy zdefiniować jednostkę pracy, którą jest 1J (1 dżul). Jest to praca, jaką wykona siła 1N, gdy przesunięcie wynosi 1m, a zwroty siły i przesunięcia są zgodne.

\( [J]=N \cdot m=\frac{kg \cdot m}{s^2} \)

  • Gdy \( \alpha = 90^{\circ} \qquad W=0 \)
  • Gdy \( \alpha = 180^{\circ} \qquad W=-1 \)

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*