Miejsca zerowe funkcji liniowej

Funkcja liniowa może mieć:

  • jedno miejsce zerowe, dla

    \( f(x) = ax+b \), \(a \neq 0 \), równe \( x_0=-\frac{b}{a} \)

  • brak miejsc zerowych, dla \( y=b,\space b \neq 0 \)
  • nieskończenie wiele miejsc zerowych, dla \( y=0 \)

miejsca zerowe funkcji liniowej

Wykresem funkcji liniowej jest prosta o równaniu \( f(x) = ax+b \) nachylona pod kątem \( \alpha \) do dodatniej części osi OX. Kąt ten równy jest \( \alpha = \text{tg} \alpha \) i przecina oś OY w punkcie o P o współrzędnych (0,b).

Miejsca zerowe funkcji liniowej obliczamy przyrównując funkcję do zera \( ax+b =0\), lub podstawiając współczynniki a i b funkcji do wzór \( x_0=-\frac{b}{a} \).

Przykład

Oblicz miejsce zerowy funkcji y=2x-6.

Rozwiązanie 1:

2x-6=0

2x=6

x=3

Rozwiązanie 2:

\( x_0=-\frac{b}{a} \)

\( x_0=-\frac{-6}{2} \)

\( x_0=3 \)

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*