Współrzędne wektora na płaszczyźnie

Współrzędnymi wektor \( \overrightarrow{AB} \) nazywamy różnicę odciętych i różnicę rzędnych końca B i początku A, liczby te sa miarami składowych wektora na osiach x i y.

współrzędne wektora

Jeżeli \( A=(x_1,y_1), \space B=(x_2,y_2) \), to \( \overrightarrow{AB}= \left[ x_2-x_1,\space y_2-y_1 \right] \)

Wektory \( \overrightarrow{AB}=[a_1,a_2] \) i \( \overrightarrow{CD}=[b_1,b_2] \) są równe wtedy i tylko wtedy, gdy mają odpowiednie współrzędne równe:

\[ \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD} \iff a_1=b_1\lor a_2=b_2 \]

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*