Doświadczenie losowe, zdarzenia elementarne, zdarzenia losowe

  1. \( \Omega \) - zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych, np. Dla dwukrotnego rzutu monetą, \( \Omega = 4 \), ponieważ \( \Omega = \{ (o,o), (o,r), (r,o), (r,r) \} \).
  2. doświadczenie losowe - doświadczenie, którego nie można jednoznacznie przewidzieć, a który należy do pewnego z góry ustalonego zbioru możliwych wyników \( \Omega \), np. rzut monetą, wybranie kart z talii, rzut kostką sześcienną do gry
  3. zdarzenie elementarne - każdy wynik danego doświadczenia losowego, zdarzenie elementarne oznaczamy zwykle małą literą grecką \( \omega \) (omega), a zbiór zdarzeń elementarnych dużą literą \( \Omega \), np. doświadczenie losowe polegające na rzucie monetą ma dwa możliwe wyniki, a więc zbiór zdarzeń elementarnych tego doświadczenia jest dwuelementowy \( \Omega= \{ \omega_i, \space i=1,2 \} \), gdzie \( \omega_1=(o), \space \omega_2=(r) \).
  4. zdarzenie losowe - każdy podzbiór zbioru zdarzeń elementarnych \( \Omega \). Zdarzenie losowe oznaczamy dużymi literami alfabetu łacińskiego, np. A,B,C. O każdym elemencie tego podzbioru mówimy, że są zdarzeniami elementarnymi sprzyjającymi zajściu danego zdarzenia losowego, np. Zdarzeniami losowymi przy doświadczeniu losowym polegającym na dwukrotnym rzucie monetą są: A-"za każdym razem wypadnie reszka", B-"za pierwszym razem wypadnie orzeł" itd. W przypadku tego doświadczenia zbiorem zdarzeń elementarnych będzie zbiór \( \Omega = \{ (o,o), (o,r), (r,o), (r,r) \} \), zdarzeniami sprzyjającymi zdarzeniu losowemu A będzie \( \{ (r,r) \} \), a zdarzeniami sprzyjającymi zdarzeniu losowemu B będą \( \{ (o,o), (o,r) \} \)
  5. \( A' \) - zdarzenie losowe przeciwne do zdarzenia losowego \( A \), np. jeżeli zdarzenie losowe A polega na wyrzuceniu w dwóch rzutach monetą dwóch orłów \( (o,o) \), to zdarzenie przeciwne \( A' \) polega na wyrzuceniu \( A' = \{ (o,r), (r,o), (r,r) \} \).

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*