Prosta, półprosta, odcinek i łamana

Prosta

Prosta - figura w postaci linii prostej, do któej należy nieskończenie wiele punktów, proste zazwyczaj oznaczamy małymi literami np. l,k,m...

prosta

Każda prosta jest jednoznacznie wyznaczana przez dwa punkty.

Dwie różne proste mogą mieć co najwyżej jeden punkt wspólny.

Dwie proste są równoległe, jeżeli leżą na jednej płaszczyźnie i mają ze sobą 0 punktów wspólnych albo wszystkie punkty wspólne \( (\infty) \). Równoległość prostych \( k \text{ i } l \) zapisujemy w ten sposób: \( k||l \)

proste równoległe

Dwie proste są prostopadłe, jeżeli się przecinają, kąty przyległe które przy tym tworzą, są równe (miara tych kątów to \( 90^{\circ} \)).

proste prostopadłe

Półprosta

Półprostą o początku A nazywamy zbiór tych wszystich punktów prostej, przechodzącej przez punkt A, któe leżą po jednej stronie punktu A. Punkt A również zaliczamy do półprostej i nazywamy jej początkiem.

półprosta

Odcinek

Odcinek - nazywamy zbiór złożony z punktów A i B oraz wszystkich punktów prostej AB leżących między punktami A i B.

odcinek

Odległość |AB| końców A, B odcinka nazywamy długością odcinka.

Jeżeli końce odcinka pokrywają się, to odcinek nazywamy odcinkiem zerowym.

Łamana

Łamaną nazywamy conajmniej dwa odcinki mające jeden punkt wspólny, które tworzą w ten sposób łańcuch \( A_{1}A_{2}\ldots A_{n} \).

łamana

Łamaną nazywamy zwyczajną, jeżeli:

  1. dwa odcinki mające wspólny koniec nie zawierają się w jednej prostej,
  2. dwa odcinki nie mające wspólnego końca są rozłączne,
  3. koniec dowolnego odcinka może być końcem tylko jeszcze jednego odcinka

łamana zwyczajna otwarta i zamknięta

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*