Funkcją homograficzną nazywamy funkcję wymierną postaci

\[ f(x)= \frac{ax+b}{cx+d}, \space gdzie \space c\neq 0, \space ad-bc \neq 0 \text{ i } x\neq -\frac{d}{c} \} \]

Wykresem funkcji homograficznej jest hiperbola, a proste \( x= -\frac{d}{c} \), i\( y= \frac{a}{c} \) nazywają się asymptotami tej hiperboli.

Najprostszym przykładem funkcji homograficznej jest funkcja \( f(x)=\frac{1}{x} \). Funkcja ta jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych różnych od zera. Obliczmy wartości tej funkcji dla kilku przykładowych argumentów x.

x -2 -1 \( \frac{1}{2} \) \( -\frac{1}{2} \) 1 2
f(x) \( -\frac{1}{2} \) -1 -2 2 1 \( \frac{1}{2} \)

A teraz na podstawie wyznaczonych wartości narysujmy wykres funkcji \( f(x)=\frac{1}{x} \).

wykres funkcji homograficznej \( f(x)=\frac{1}{x} \)

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*