Różne zadania z funkcji wykładniczej

Zadanie 1.

Naszkicować wykres funkcji \( y=1-2^x \).

Zobacz rozwiązanie

Wykreślamy najpierw funkcję \( y=2^x \) obliczając wartość tej funkcji dla kilku argumentów:

\( x \) -1 0 1 2 3
\( y=2^x \) \( \frac{1}{2} \) 1 2 4 8

Następnie rysujemy wykres symetryczny do wykresu funkcji \( y=2^x \) względem osi OX, otrzymując w ten sposób wykres funkcji \( y=-2^x \). Przesuwamy wykres funkcji \( y=-2^x \) o wektor \( \vec{n} = [0,1] \) otrzymujemy szukany wykres funkcji \( y=1-2^x \).

wykres funkcji wykładniczej y=1-2^x

Zadanie 2.

Rozwiąż równanie \( 4^{x-5} \cdot16^{x+3}=64 \)

Zobacz rozwiązanie

Obie strony równania przekształcamy w taki sposób, aby otrzymać potęgi o jednakowych podstawach.

\( 4^{x-5} \cdot 4^{2(x+3)}=4^3 \iff 4^{x-5+2x+6}=4^3, \text{ stąd }3x+1=3 \text{ czyli } x=\frac{2}{3} \)

Zadanie 3.

Rozwiąż równanie \( 25^x-5^{x+1}+5=5^x \)

Zobacz rozwiązanie

\( 5^{2x}-5 \cdot 5^{x}+5-5^x=0 \iff 5^{2x}-6 \cdot 5^{x}+5=0 \)

Wprowadzamy pomocniczą niewiadomą \( 5^x=y \) i otrzymujemy

\( y^2-6y+5=0 \text{ stąd } y=1 \text{ lub } y=5 \)

\( 5^x=1 \space \lor \space 5^x=5 \)

\( x=0 \space \lor \space x=1 \)

Odpowiedź:

x=0 lub x=1

Zadanie 4.

Rozwiązać równanie \( 3^{3x-x^2} \lt 9^x \)

Zobacz rozwiązanie

\( 3^{3x-x^2} \lt 9^x \iff 3^{3x-x^2} \lt 3^{2x} \iff 3-x^2 \lt 2x \iff x^2+2x-3 \gt 0 \)

\( (x \lt -3) \lor (x \gt 1) \)

Odpowiedź:

\( (x \lt -3) \text{ lub } (x \gt 1) \)

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*