Siła elektromotoryczna

Prąd może płynąć w obwodzie tylko wtedy, gdy dołączymy do niego jakieś źródło napięcia np. baterię, zasilacz lub akumulator. W rzeczywistości napięcie na zaciskach źródła napięcia, takiego jak np. bateria czy akumulator maleje wraz ze wzrostem pobieranego prądu. Aby móc scharakteryzować takie źródło napięcia, podajemy maksymalną wartość napięcia miedzy zaciskami czyli tzw. siłę elektromotoryczną SEM.

SEM – jest to maksymalna wartość napięcia odpowiada granicznej, zerowej wartości prądu. Samo źródło napięcia nazywa się też źródłem SEM.

Rzeczywiste źródło siły elektromotorycznej możemy traktować jako połączenie idealnego źródła napięcia wytwarzającego napięcie \( \varepsilon \) oraz pewnego oporu r. wielkość \( \varepsilon \) nazywana siłą elektromotoryczną (SEM) źródła, a r – jego oporem wewnętrznym.

\[ \varepsilon = \frac{W}{\Delta q} \]

\[ [ \varepsilon ] = 1\frac{J}{C}=1V \]

\( \varepsilon \) - SEM ogniwa, jednostka wolt [V]

W - praca, jednostka dżul [J]

\( \Delta q \) - ładunek, jednostka kulomb [C]

Siła elektromotoryczna

Połączenie idealnego źródła napięcia i oporu wewnętrznego jest uproszczona na użytek obliczeń obwodów i zwykle ma niewiele wspólnego z rzeczywistą budową źródła SEM. Jednostką SEM jest jednostka napięcia – wolt. Siła elektromotoryczna nie jest siłą!

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*