Elektroliza

Jony pojawiające się w roztworze umożliwiają przepływ prądu w obwodzie. Jeżeli żarówka nie świeci „pełnym światłem” (oznacza to, że natężenie prądu w obwodzie nie osiągnęło odpowiedniej dla danej żarówki wartości), można ostrożnie zbliżyć elektrody. W miarę zmniejszania się odległości między nimi żarówka świeci coraz jaśniej . świadczy to o zmniejszaniu się warstwy elektrolitu. Podobnie jak opór kawałka drutu, opór warstwy elektrolitu. Podobnie jak opór kawałka drutu, opór warstwy elektrolitu jest wprost proporcjonalny do jej długości, a odwrotnie proporcjonalny do przekroju poprzecznego warstwy.

Elektroliza

Wolne roztwory kwasów, zasad i soli są elektrolitami cząsteczki rozpuszczonej substancji ulegają dysocjacji czyli są rozkładane na jony. Jony w elektrolitach mogą się poruszać i tym samym elektrolity są przewodnikami.

Gdy do roztworu elektrolitu zanurzymy dwie metalowe płytki (zwane elektrodami) podłączone do źródła SEM, przez elektrolit zacznie płynąć prąd od elektrody dodatniej (anody) do elektrody ujemnej (katody). Jony dodatnie będą podążały ku katodzie i dlatego nazywamy je kationami. Natomiast jony ujemne, aniony będą podążały ku anodzie.

Proces przepływu prądu stałego przez elektrolity wraz z reakcjami chemicznymi, które temu przepływowi towarzyszą nazywamy elektrolizą.

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*