Ruch jednostajny po okręgu

Ruch jednostajny po okręgu

Rys. 1-5-1 Ruch jednostajny po okręgu

Ruch jednostajny po okręgu to ruch, którego torem jest okrąg, natomiast wartość prędkości liniowej jest w tym ruchu stała.

 • Okresem T nazywamy czas trwania jednego obiegu. Jednostką okresu jest \( 1s \).
 • Częstotliwość obrotów oznaczana jako f – czyli liczba obiegów w jednostce czasu. Jednostką częstotliwości jest 1Hz (herc). \( 1 Hz = s^{-1} \)

Okres jest odwrotnością częstotliwości i odwrotnie, częstotliwość jest odwrotnością okresu:

Prędkość liniowa:

\[ v=\frac{s}{t}=\frac{2 \pi R}{T}=2\pi Rf \]

Dla pełnego okresu:

\[ S=2\pi R \]

R - promień okręgu

t=T

Prędkość kątowa:

\[ \omega=\frac{\alpha [rad]}{t} \]

\( 2\pi [rad] = 360^{\circ} \)

\( \pi [rad] = 180^{\circ} \)

\( \frac{\pi}{2} [rad] = 90^{\circ} \)

\( \frac{\pi}{3} [rad] = 60^{\circ} \)

\( \frac{\pi}{4} [rad] = 45^{\circ} \)

\( \frac{\pi}{6} [rad] = 30^{\circ} \)

Jeżeli ciało wykonuje w tym samym czasie taką samą liczbę obrotów to mówimy, że ma stałą szybkość kątową i wtedy:

\[ \omega = \frac{\alpha}{t} \]

\[ \omega = \frac{2\pi}{T}=2\pi f \]

\( \omega \) - prędkość kątowa

\( f \) - częstotliwość

\( T \) - okres

Gdzie \( \alpha \) jest kątem zakreślonym przez promień wodzący punktu poruszającego się po okręgu w czasie \( t \). dla pełnego obrotu \( \alpha=2\pi,t=T \).

Jednostką prędkości kątowej w układzie SI jest \( \left[ \frac{rad}{s} \right] \)

Związek między prędkością liniową a kątową:

\( v=\omega \cdot r \)

 • Prędkość liniowa punktu materialnego poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu jest wektorem stycznym do okręgu. W czasie ruchu punktu zachodzi zmiana zwrotu wektora prędkości, a więc zmiana prędkości punktu. Gdy zachodzi zmiana prędkości ciała czy punktu materialnego, występuje przyspieszenie.
 • W ruchu jednostajnym po okręgu występuje przyspieszenie dośrodkowe o wartości

  \[ a_r=\frac{v^2}{r} \]

  Będące wektorem zwróconym ku okręgu. Przyspieszenie to jest konsekwencją zmiany kierunku prędkości, a nie wartości prędkości.
 • Siła powodująca ruch jednostajny po okręgu zwana jest siłą dośrodkową. Jest ona wektorem skierowanym tak jak wektor przyspieszenia dośrodkowego czyli ku środkowi okręgu, definiujemy ją następująco:

  \[ F_r=\frac{mv^2}{r} \]

Przykład 1.

Samochód porusza się z prędkością \( v=40 [\frac{m}{s}] \) . promień koła samochodu wynosi \( R = 0,5 [m] \). oblicz częstotliwość obrotów kół samochodów.

Rozwiązanie

\( R = 0,5 [m] \)

\( v=40 [\frac{m}{s}] \)

\( v=2 \pi Rf \)

\( f=\frac{v}{2 \pi f}=\frac{40 [\frac{m}{s}]}{6,28 \cdot 0,4 [m]}=15,92[s^{-1}]=15,92 [Hz] \)

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*