Pojemność kondensatora

Dla danego kondensatora wartość bezwzględna ładunku okładek q i napięcie U między okładkami sa do siebie proporcjonalne. Pojemnością kondensatora nazywamy stałą wielkość, która jest stosunkiem zgromadzonego na nim (na jednej okładce) ładunku do różnicy potencjałów między jego okładkami.

\[ C=\frac{q}{U} \]

Pojemność kondensatora zależy od kształtu, wielkości oraz odległości okładek kondensatora. Zależy również od rodzaju izolatora rozdzielającego obie okładki.

\[ 1F=\frac{1C}{1V} \]

Na ogół używa się mniejszych pojemności takich jak pikofarady: \( 1pF=10^{-12} \), nanofarady \( 1nF=10^{-9} \) oraz mikrofarady \( 1\mu F=10^{-6} \).

Obwody elektryczne przedstawia się zazwyczaj przy pomocy schematów. Połączenia przewodników przedstawiamy na schemacie przerywanymi liniami.

Oznaczenie kondensatora:

Oznaczenie kondensatora

Przykład 1.

Jaki ładunek jest zgromadzony na okładkach kondensatora o pojemności C = 100 pF, gdy napięcie między okładkami jest równe U = 200 V.?

Rozwiązanie

Przekształcając definicję pojemności uzyskujemy:

\( U=\frac{q}{C}, \text{ skąd } q=CU=100 \cdot 10^{-12}F \cdot 200V=2 \cdot 10^{-8}C \)

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*