Pole ładunków indukowanych

Pole elektrostatyczne wewnątrz dielektryka \( \overrightarrow{E} \) jest sumą pola zewnętrznego \( \overrightarrow{E_0} \) oraz pola \( \overrightarrow{E_{ind}} \) wytworzonego przez indukowany w dielektryku ładunek:

\( \overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_0}+\overrightarrow{E_{ind}} \)

Wewnątrz dielektryka ładunki dodatnie i ujemne kompensują się wzajemnie. Nieskompensowane pozostają jedynie ładunki powierzchniowe związane siłami przyciągania przez ładunki na okładkach; ujemne na górnej i dodatnie na dolnej powierzchni dielektryka. To zjawisko nosi nazwę polaryzacji dielektryka.

Kierunek linii pola wytworzonego przez te ładunki pokrywa się z kierunkiem linii pola zewnętrznego a zwroty są przeciwne.

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*